CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARTCARE

Kít ELISA

Mô tả: Công ty Cp thương mại và dịch vụ ARTCARE là nhà phân phối chính thức kit elisa hãng IBL-Đức. Sử dụng thực hiện các xét nghiệm truy tìm các bệnh lây nhiễm ở người do vi khuẩn, vi rút gây ra
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: IBL- ĐỨC
Ngày đăng: 08-11-2014

Chi tiết sản phẩm

1 Chlamydia pneumonieae IgG ELISA IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
2 Chlamydia pneumonieae IgM ELISA IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
3 Helicobacter pylori IgG IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
4 Helicobacter pylori IgM IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
5 Chlammydia trachomatic IgG IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
6 Chlammydia trachomatic IgM IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
7 Measles virus IgG  IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
8 Measles virus IgM capture IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
9 Rubella IgG IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
10 Rubella IgM IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
11 Herpes-simplex-Virus I/II IgG IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
12 Herpes-simplex-Virus I/II IgM IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
13 Aspergillus fumigatus IgG IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
14 Aspergillus fumigatus IgM IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
15 Candida albicans IgG IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
16 Candida albicans IgM IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
17 Testostetone Elisa –RE52151 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
18 Progesterone Elisa _ RE52231 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
19 Prolactin Elisa –RE52041 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
20 17beta-Estradiol Elisa –RE52041 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
21 Estriol, free Elisa-BM52011 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
22 Beta-HcG, free Elisa- RE52031 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
23 Thyroglobulin (hTg) Elisa- RE70971 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
24 Troponin I Elisa- RE53331 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
25 PAPP-A – RE52051 IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
26 Toxoplasma gondii IgG IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
27 Toxoplasma gondii IgM IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
28 Dengue virus IgG elisa IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
29 Dengue virus IgM elisa IBL-Germany Hộp/ 96 test Hộp
30 Leptospira IgM (96 well) Scimedx- USA Hộp/ 96 test Hộp
31 Leptospira IgM (96 well) Scimedx- USA Hộp/ 96 test Hộp


Chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Hải-0935283339, truy cập http://www.artcare.com.vn/