CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARTCARE

Vật tư tiêu hao

Mô tả: Tất cả các dòng sản phẩm VTTH dùng trong bệnh viện, phòng khám, tt y tế.
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: FGM - VIỆT NHẬT
Ngày đăng: 08-03-2013

Chi tiết sản phẩm


STT TÊN HÀNG HÓA MÃ SP XUẤT XỨ QUI CÁCH (sl/hộp)  ĐVT 
1 Catheter chụp cản quang mạch
 máu (judkin left -4F,5F,6F) catheter judkin left
FGM-4F-JLxx
FGM-5F-JLxx
FGM-6F-JLxx
FGMVN 5  Bộ 
2 Catheter chụp cản quang mạch máu
 (judkin right -4F,5F,6F) catheter judkin right
FGM-4F-JRxx
FGM-5F-JRxx
FGM-6F-JRxx
FGMVN 5  Bộ 
3 Catheter chụp cản quang mạch máu, (PIG-4F,5F,6F)
Catheter  Angled Pigtail
FGM-4F-PIGxx
FGM-5F-PIGxx
FGM-6F-PIGxx
FGMVN 5  Bộ 
4 Dây dẫn đường 0.0353'' FGM35-AG15 FGMVN 5  Bộ 
5 Dây áp lực (Pressure tube)
FM-Prext-300R hoặc 600R
FM-Prext-300F hoặc 600F
FGM-PREXT-xxR
FGM-PREXT-xxF
FGMVN 20  Bộ 
6 Dây áp lực (Pressure tube)
FGM-Prext-900R hoặc 1200R
FGM-Prext-900F hoặc 1200F
FGM-PREXT-xxR
FGM-PREXT-xxF
FGMVN 20  Bộ 
7 Angiokit Bộ kết nối (Manifold) (Manifold 3 ports) FGM-AGK-
Manifold
FGMVN 10  Cái 
8 Angiokit xilanh kiểm soát 12cc  FGM-AGK-Syringe FGMVN 10  Cái 
9 Dây Oxi 2 nhánh (không tiệt trùng) Size SML FGM-OGC-S,M,L FGMVN 100  Bộ 
10 Dây truyền máu 20 giọt FGM-BLT-01 FGMVN    Dây 
11 Túi thải dịch thận 2500 ml FGM-01DB FGMVN 50  Túi 
12 Túi thải dịch 500 ml FGM-02DB FGMVN 50  Túi 
13 Dây nối truyền dịch (25-50cm) FGM-EX-002
FGM-EX-003
FGMVN 50  Bộ 
14 Dây nối truyền dịch (100-150cm) FGM-EX-002
FGM-EX-003
FGMVN 50  Bộ 
15 Dây nối truyền dịch bơm tiêm điện
 có khóa 3 chạc (25-50cm)
FGM-EX-004 FGMVN 50  Bộ 
16 Dây nối truyền dịch bơm tiêm điện có khóa 3 chạc (100-150cm) FGM-EX-004 FGMVN 50  Bộ 
17 Dây nối truyền dịch bơm tiêm điện 75cm
08ID*1.9OD*75cm (mili)
2.6ID*3.8OD*75cm (Lớn)
FGM-EX-007
FGM-EX-005
FGMVN 50  Bộ 
18 Dây nối bơm điện 140cm
0.8ID*1.9OD*140cm (min)
2.6ID*23.8OD*140cm (lớn)
FGM-EX-007-1
FGM-EX-005-1
FGMVN 50  Bộ 
19 Khóa 3 chạc màu xanh FGM-EX-006 FGMVN    Bộ 
20 Khóa 3 chạc màu hồng FGM-EX-006-1 FGMVN 100  Bộ 
21 Ống thải dịch không lỗ
5ID*7OD*396mm
7ID*10OD*396mm
DR0507 M 01C
DR0710 M 01C
FGMVN 100  Ống 
22 Ống thải dịch có lỗ
5ID*7OD*396mm
7ID*10OD*396mm
DR0507 M 01CH
DR0710 M 01CH
FGMVN 100  Ống 
23 Dây hút dịch phẩu thuật có đầu nối (loại cứng có gân)
7ID*10.5Od*1200mm
DR0710 M 04C FGMVN 40  Bộ 
24 Dây hút dịch phẩu thuật có đầu nối (loại cứng có gân)
7ID*10.5Od*1800mm
DR0710 M 04C-01 FGMVN 40  Bộ 
25 Dây hút dịch phẩu thuật có đầu nối (loại cứng có gân)
7ID*10.5Od*2200mm
DR0710 M 04C-02 FGMVN 40  Bộ 
26 Thông dạ dày (Có nắp)
Chiều dài: 500mm
FGM-STM-01
FGM-STM-02
FGMVN 50  Bộ 
27 Thông dạ dày (có nắp)
Chiều dài: 1200mm
Size: 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr
FGM-STM-03
FGM-STM-04
FGM-STM-05
FGM-STM-06
FGMVN 50  Bộ 
28 Thông dạ dày
Chiều dài: 1200mm
Size: 18Fr
FGM-STM-07 FGMVN 50  Bộ 
29 Ống mở khí quản có bóng
Size: 6.0; 7.0; 7.5; 8.0; 9.0
120010-60
120010-70
120010-75
120010-80
120010-90
FGMVN 5  Bộ 
30 Dây dẫn lưu không tiệt trùng
Size: 8.0*11.0
DR0811-M_05C FGMVN    met 

Chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Mr Hải: 0935 283 339 hoặc truy cập Web:artcare.com.vn